ગાંધી જયંતી

આજરોજ 2 ઓક્ટોબર 2019 ને બુધવારના રોજ અમારી શાળામાં ગાંધીજીની ૧૫૦મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સવારે શાળામાંથી બાળકોને રેલીઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું રેલીમાં બ...

Read More No comments