રાજસ્થાન નવી વેકેન્સી નોટિફિકેશન રાજસ્થાનમાં 2 મોટી ભરતીઓની સૂચના હમણાં જ બહાર પાડવામાં આવી છે.

રાજસ્થાનમાં 2 નવી મોટી ભરતીઓનું નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, આ નોટિફિકેશન મેડિકલ અને હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, તેમાં બે મોટી ભરતીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં પ્રથમ આઇ આસિસ્ટન્ટની ભરતી અને બીજી ડેન્ટલ ટેકનિશિયનની ભરતીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અલગ-અલગ જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. આ માટે રાખવામાં આવી છે, રાજસ્થાન નવી ભરતી માટે 13 જૂનથી 12 જુલાઈ 2023 દરમિયાન ઓનલાઈન અરજીઓ ભરવામાં આવશે.

રાજસ્થાન ડેન્ટલ ટેકનિશિયનની ભરતી માટે કુલ 131 જગ્યાઓ માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જેમાં 116 પોસ્ટ અને 15 બેકલોગ પોસ્ટની ભરતી કરવામાં આવશે, તેવી જ રીતે ઓપ્થેલ્મિક આસિસ્ટન્ટની ભરતી માટે કુલ 99 જગ્યાઓ માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જેમાં 80 જગ્યાઓ અને 19 જગ્યાઓ ભરતી કરવામાં આવશે. બેકલોગ પોસ્ટ્સ પર ભરતી રાજસ્થાનમાં કરવામાં આવશે, આ બે મોટી છોકરીઓ માટે યોગ્યતા વય મર્યાદા, અરજી ફી સહિતની સંપૂર્ણ માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.

રાજસ્થાન નવી ખાલી જગ્યાની સૂચના

રાજસ્થાન નવી ખાલી જગ્યા સૂચના અરજી ફી

 • (a) રાજસ્થાનના જનરલ કેટેગરી અને ક્રીમી લેયર કેટેગરીના અરજદારો અને અન્ય પછાત વર્ગો/ખૂબ પછાત વર્ગો માટે રૂ.500.00.
 • (b) રાજસ્થાનના નોન-ક્રિમી લેયર કેટેગરીના અન્ય પછાત વર્ગ / ખૂબ પછાત વર્ગ અને આર્થિક રીતે નબળા વિભાગ (EWS) ના અરજદાર માટે રૂ. 350.00.
 • (c) તમામ વિધવાઓ, વિચ્છેદિત પરિણીત મહિલાઓ, વિશેષ રૂપે વિકલાંગ અને અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અરજદારોની અન્ય તમામ શ્રેણીઓના અરજદારો માટે રૂ.250.00, જેમની કુટુંબની આવક રાજસ્થાનની 2.50 લાખથી ઓછી છે.
 • (d) રાજસ્થાનના TSP વિસ્તારના અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ અને બારન જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓની સહરિયા આદિમ જાતિના અરજદાર માટે રૂ. 250.00.

રાજસ્થાન નવી ખાલી જગ્યા સૂચના વય મર્યાદા

 1. 01.01.2024ને આધાર તરીકે ધ્યાનમાં રાખીને ઉંમરની ગણતરી કરવામાં આવશે.
 2. અરજદારે જન્મ તારીખ માટે માધ્યમિક માર્કશીટની નકલ અને માધ્યમિક પરીક્ષા પાસ કર્યાનું પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરવું જોઈએ, જે જન્મ તારીખ સાબિત કરે છે, જો માર્કશીટમાં જન્મ તારીખનો ઉલ્લેખ ન હોય.
 3. 01.01.2024 ના રોજ લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ અને મહત્તમ 40 વર્ષ હોવી જોઈએ.
 4. 23.9.2022 ના રોજના કર્મચારી વિભાગના નોટિફિકેશન મુજબ “જે વ્યક્તિ 31.12.2020 ના રોજ વય મર્યાદાની અંદર હતી તે 31.12.2024 સુધીની વય મર્યાદાની અંદર હોવાનું માનવામાં આવશે”.

રાજસ્થાન નવી ખાલી જગ્યા સૂચના શૈક્ષણિક લાયકાત

1- ડેન્ટલ ટેકનિશિયનની પોસ્ટ માટે ન્યૂનતમ શૈક્ષણિક લાયકાત- માધ્યમિક અથવા તેની સમકક્ષ ડેન્ટલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયન અથવા સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ડેન્ટલ હાઈજિનિસ્ટ/ડેન્ટલ મિકેનિકના 2 વર્ષના પ્રમાણપત્ર કોર્સ સાથે; પ્રાધાન્યક્ષમ લાયકાત:- દેવનાગરી લિપિમાં હિન્દી ભાષાનું જ્ઞાન અને રાજસ્થાનની સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન.

2 – ઓપ્થેલ્મિક આસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ માટે ન્યૂનતમ શૈક્ષણિક લાયકાત – ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાન અથવા ગણિત સાથે વરિષ્ઠ માધ્યમિક (10+2) અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી ઓપ્થેલ્મિક ટેકનોલોજીમાં બે વર્ષનો ડિપ્લોમા; અને રાજસ્થાન પેરા મેડિકલ કાઉન્સિલમાં નોંધાયેલ છે. પ્રાધાન્યક્ષમ લાયકાત:- દેવનાગરી લિપિમાં હિન્દી ભાષાનું જ્ઞાન અને રાજસ્થાનની સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન.

રાજસ્થાન નવી ખાલી જગ્યા સૂચના પસંદગી પ્રક્રિયા

નિયમોમાં ઉલ્લેખિત લઘુત્તમ લાયકાત માટે શૈક્ષણિક પરીક્ષા અને વ્યાવસાયિક પરીક્ષા અને અનુભવ આધારિત બોનસ (મહત્તમ 30 ટકા), જો ચૂકવવાપાત્ર હોય તો, સરેરાશ ટકાવારી ગુણના 70 ટકા ઉમેરીને મેરિટના આધારે અરજદારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

રાજસ્થાન નવું ખાલી જગ્યા સૂચના ફોર્મ કેવી રીતે ભરે

રાજસ્થાન નવી ભરતી માટે ઓનલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી, અમે તમને અહીં આ ભરતી માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ.

 • સૌથી પહેલા તમારે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જવું પડશે.
 • તે પછી તમારે એપ્લાય ઓનલાઈન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારે અરજી ફોર્મમાં પૂછવામાં આવેલી તમામ માહિતી યોગ્ય રીતે ભરવાની રહેશે.
 • આ પછી તમારે જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • હવે તમારે અરજી ફી ચૂકવવી પડશે.
 • તે પછી નીચે આપેલા સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારું એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરવામાં આવશે, તેની પ્રિન્ટ આઉટ લો.

રાજસ્થાન નવી ખાલી જગ્યા સૂચના તપાસો

રાજસ્થાનમાં કેટલી જગ્યાઓ માટે નવી ખાલી જગ્યાની સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે?

રાજસ્થાન ડેન્ટલ ટેકનિશિયનની ભરતી માટે કુલ 131 જગ્યાઓ અને ઓપ્થેલ્મિક આસિસ્ટન્ટ માટે 99 જગ્યાઓ માટે રાજસ્થાન નવી ભરતીની સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે.

હું રાજસ્થાનની નવી ખાલી જગ્યાની સૂચના માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકું અને અરજીઓ ક્યારે ભરવામાં આવશે?

રાજસ્થાન નવી ભરતી માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા ઉપર આપવામાં આવી છે ઉપરાંત અરજી ફોર્મ 13મી જૂનથી 12મી જુલાઈ સુધી ભરવામાં આવશે.

#રજસથન #નવ #વકનસ #નટફકશન #રજસથનમ #મટ #ભરતઓન #સચન #હમણ #જ #બહર #પડવમ #આવ #છ

Leave a Comment

close